Incluziune socială prin intervenţii integrate inovativ şi eficient

Rezultate

Rezultatele anticipate ale proiectului sunt:

R1 – 110 elevi si 110 parinti (membri GT) consiliati in vederea limitarii abandonului scolar; 110 dosare de consiliere (cate 1 dosar pentru 1 elev si 1 parinte).
R2 – 92 elevi (membri GT) participanti la programe remediale, 92 pachete papetarie (materiale direct atribuite sustinerii activitatilor de educatie si formare); 92 pachete hrana zilnica pe intreaga perioada a programelor remediale; 92 subventii acordate pentru elevi in valoare de 1800 lei / an
R3 - 18 persoane (membri GT) participante la programe de tip ,,a doua sansa,,, 18 pachete papetarie (materiale direct atribuite sustinerii activitatilor de educatie si formare); 18 pachete hrana zilnica pe intreaga perioada programului de tip „a doua sansa”; 18 subventii acordate pentru elevi in valoare de 1800 lei / an.
R4 - 60 tineri (membri GT din cat. de varsta 16-25 ani) participanti la programe de ucenicie; 60 subvenþii acordate angajatorilor pentru ucenici pentru o perioada de 12 luni;
R5 - 628 membri ai grupului tinta participanti la programe de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii; 628 dosare de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii; 4 sedinte de informare / consiliere / orientare /mediere pe piata muncii pentru fiecare din cei 628 membri ai GT Imbunatatiri/beneficii reale: 628 membri ai grupului tinta (adulti si tineri din categoria de varsta 16-25 ani) vor fi informati, consiliati, orientati si mediati pe piata muncii astfel incat sa poata fi indreptati spre programe de ucenicie, de formare profesionala (calificare) sau spre infiintarea unei afaceri; orientarea participantilor spre alegerea unei meserii/ocupatii care sa corespunda cerintelor pietei muncii, stimularea procesului de cautare si obtinere a unui loc de munca in randul membrillor GT consiliati;
R6 - 550 persoane (membri GT) apartinand comunitatii marginalizate participante la programe de formare profesionala continua; 550 pachete de hrana zilnica pe parcursul intregului curs de calificare; 550 subventii pentru cursanți pe perioada derularii cursurilor; 550 contracte de formare incheiate cu participantii la cursuri. Imbunatatiri/beneficii reale: 550 persoane vor fi sprijinite in vederea obtinerii unei calificari prin subventiile si pachetele de hrana zilnica oferite in cadrul proiectului; 550 cursanti vor dobandi competentele necesare exercitarii unei meserii; obtinerea unei calificari va duce la cesterea sanselor de ocupare pe piata muncii in randul membrilor comunitatii, implicit si la obtinerea de venituri mai mari si la cresterea nivelului de trai la nivelul comunitatii, la dezvoltare personala a participantilor, integrarea sociala si cresterea stimei de sine
R7 – 185 locuri de munca subventionate; 185 locuri de munca create pentru membrii grupului tinta; acordarea a unui numar total de 185 subventii angajatorilor pe o perioada de 12 luni pentru persoanele angajate Imbunatatiri/beneficii reale: cresterea insertiei pe piata muncii si a gradului de ocupare la nivelul comunitatii; sprijinirea angajatorilor pentru crearea a 185 locuri de munca pentru membrii grupului tinta; cresterea veniturilor si implicit a nivelului de trai pentru persoanele angajate din cadrul comunitatii marginalizate; cresterea experientei profesionale pentru membrii GT angajati
R8 - 18 persoane (membri GT) asistate in vederea infiintarii unei afaceri, 18 persoane (membri GT) participante la curs de formare profesionala de initiere in competente antreprenoriale, selectarea a 18 planuri de afaceri in vederea initierii unei afaceri, 18 firme infiintate. Imbunatatiri/beneficii reale: sprijinirea a 18 persoane din grupul tinta in vederea infiintarii unei afaceri; crearea de noi companii va aduce plus valoare comunitatii marginalizate; dezvoltarea unui microclimat antreprenorial local
R9 - 18 micro-grant-uri acordate Imbunatatiri/beneficii reale: sprijinirea a 18 firme nou infiintate de catre 18 membri ai GT prin acordarea de subventii (micrograntu-uri); dezvoltarea unui microclimat antreprenorial local; crearea a cel putin unui loc de munca in cadrul unei firme nou infiintate; cresterea nivelului de trai si imbunatatirea calitatii vietii atat la nivel de comunitate dar si individual prin obtinerea de venituri a persoanelor angajate in cele 18 firme infiintate
R10 - 3 servicii functionale (servicii medicale, medico-sociale si sociale) care sunt sprijinite la nivel de comunitate marginalizata, 1 platforma sociala online, 1 echipa mobila multifunctionala Imbunatatiri/beneficii reale: toti membrii grupului tinta vor beneficia de cele 3 servicii sprijinite in cadrul comunitatii marginalizate, toti membrii GT vor fi informati cu privire la planificarea familiala, metode de preventie a aparitiei bolilor, prevenirea si combaterea violentei in familie, egalitatea de sanse si nediscriminarea, necesitatea implicarii active a femeilor pe piata muncii, integrarea in comunitate, prevenirea abandonarii copiilor de catre mamele singure sau de catre familiile cu foarte multi copii, metode si mijloace de crestere a calitatii vietii, igiena corporala, etc; prin sprijinirea serviciilor medicale, medico-sociale si sociale la nivelul comunitatii marginalizate, toti membrii grupului tinta vor primi in mod regulat pachete continand produse de igiena personala (de ex. sapun, pasta de dinti, periuta de dinti, etc.); platforma sociala online va face cunoscute problemele comunitatii marginalizate la nivel national
R11 - 3 parteneriate incheiate in cadrul Regiunii de dezvoltare a proiectului cu furnizori de servicii medicale / sociale / medicosociale
R12 -30 locuinte reabilitate; 50 panouri fotovoltaice montate, 1 comisie de locuire, 1 metodologie de selectare a familiilor care vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire Imbunatatiri/beneficii reale: imbunatatirea conditiilor de locuit pentru mai multe familii din grupul tinta si implicit imbunatatirea calitatii vietii acestora prin reabilitarea a 30 de locuinte si prin montarea a 50 panouri fotovoltaice; Reducerea costurilor cu energie consumata prin montarea de panouri voltaice care produc energie la standarde inalte si contribuie la dezvoltarea tehnologiilor energetice si eficientizarea utilizarii resurselor
R13 – 628 persoane (membri GT) asistate si sprijinite pentru reglementarea documentelor personale
R14 – 628 persoane (membri GT) sprijinite pentru reglementarea documentelor de asistenta sociala
R15 - 3 Workshop-uri cu tema "Grupurile marginalizate si incluziunea sociala"; 300 persoane (membri GT) participante la workshop-urile tematice (100 persoane / 1 workshop)
R16 - 3 Workshop-uri "Imbatranirea activa tendinte la nivel national si European"; 300 persoane (membri GT) participante la workshop-urile tematice (100 persoane / 1 workshop)
R17 - 3 Workshop-uri "Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati; 300 persoane (membri GT) participante la workshopurile tematice (100 persoane / 1 workshop)
R18 - 3 Workshop-uri "Protectia copiilor din comunitatile marginalizate"; 300 persoane (membri GT) participante la workshopurile tematice (100 persoane / 1 workshop)
R19 - 3 Workshop-uri "Sanatatea mintala a copilului si a adolescentului care traieste in zone defavorizate"; 300 persoane (membri GT) participante la workshop-urile tematice (100 persoane / 1 workshop) Imbunatatiri/beneficii reale: 300 de membri ai grupului tinta (100 persoane / 1 workshop) vor fi informati si constientizati cu privire la sanatatea mintala a copilului si a adolescentului pentru depistarea si rezolvarea problemelor de ordin enotional, comportamental sau de dezvoltare cu care se confrunta copii la nivel de familie si comunitate
R20 - 3 Workshop-uri "Masuri active de reducere a abandonului scolar”; 300 persoane (membri GT) participante la workshopurile tematice (100 persoane / 1 workshop) Imbunatatiri/beneficii reale: 300 de membri ai grupului tinta (100 persoane / 1 workshop) vor fi informati si constientizati cu privire la metodele de reducere si prevenire a parasirii timpurii a scolii in comunitatea marginalizata din care fac parte, pentru a cunoaste implicatiile de ordin social si economic a fenomenului de abandon scolar si pentru a remedia aceasta situatie
R21 - 6 Seminarii active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale; 150 de persoane (membri GT) (25 prsoane / seminar) participante la seminariile active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale Imbunatatiri/beneficii reale: 150 de membri ai grupului tinta (25 persoane / seminar) vor fi informati si constientizati cu privire la imbunatatirea dialogului la nivelul comunitatii prin stabilirea unor strategii si planuri de actiune a caror implementare va duce la o implicare mult mai activa a membrilor comunitatii in problemele sociale cu care se confrunta aceasta
R22 - 36 luni de management al proiectului (monitorizarea proiectului, realizarea achizitiilor publice) Imbunatatiri/beneficii reale: monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de activitati si intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor efectuate, intocmirea si transmiterea cererilor de rambursare si/sau plata in conformitate cu legislatia si instructiunile in vigoare; realizarea achizitiilor publice pentru lucrarile, serviciile si bunurile prevazute in proiect, incheierea, urmarirea si derularea contractelor incheiate
R23 - 1 eveniment lansare proiect, 100 participanti (membri GT) la evenimentul de lansare proiect, 1 eveniment finalizare proiect, 100 participanti (membri GT) la evenimentul de finalizare proiect, 1 website proiect, 200 ghiduri informative, 200 brosuri, 200 pliante, 200 afise, 200 mape, 200 pixuri, 200 bloc-notes, 3 roll-up, 1 banner Imbunatatiri/beneficii reale: prin organizarea conferintei de lansare proiect si distribuirea materialelor publicitare se vor informa 100 de participanti (membri GT) cu privire la obiectivele proiectului, la grupului tinta vizat, principalele activitati, beneficiile aduse de proiect comunitatii marginalizate; prin organizarea la finalizare proiectului si distribuirea materialelor publicitare se vor informa 100 de participanti (membri GT) cu privire la rezultatele indeplinite prin proiect, a obiectivelor atinse si a modului in care a ajutat comunitatea marginalizata si membrii grupului tinta; prin intermediul website-ului se vor transmite informatii relevante privind evolutia proiectului si desfasurarea principalelor evenimente in cadrul acestuia

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Incluziune socială prin intervenții integrate inovativ și eficient” ID proiect: POCU/18/4/1/ 101899 Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramureş Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.